CIRCULAR N 1162

Nova Web d’A.G.E.M.

Circular nº : 1.162

Barcelona, 19 de gener de 2015

 Per la present els informem que l’AGEM està treballant amb la preparació d’una nova pàgina WEB.

Volem que sigui, entre d’altres moltes coses, una plataforma de negoci per les empreses agremiades i la nostra intenció és donar-la a conèixer en el marc de la propera Fira Internacional Fruit Logística que es celebrarà a Berlin del 4 al 6 de febrer.

És per aquest motiu que us demanem que doneu d’alta la vostra empresa de la següent manera:

introduïu les dades (*) que es demanen al FORMULARI D’ALTA, seguint les instruccions que us donem al mateix apartat “Ajuda i informació”.

És molt important que totes les dades s’introdueixin en Català per tal que després el traductor per a altres idiomes es faci correctament.

Informar-vos també que a l’ apartat “ESPECIALITATS” es poden incloure, com a màxim, 10 productes de fruites i 10 de verdures.

Per a qualsevol dubte o consulta al respecte, podeu contactar amb les oficines de l’AGEM (Pav. G 2ª planta) Tel. Intern 2000 / Telf. 93 5562000 (Sr. David Escaño)

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA

 

(*) Les dades que incorpori seran d’accés públic als usuaris de la Web.

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y su Reglamento de desarrollo, les informamos que los datos personales facilitados quedarán incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de los que es responsable la Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM), con la finalidad de gestionar los servicios y atribuciones que le son propios.

También le recordamos que en cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales que nos hayan facilitado, mediante comunicación expresa, por escrito y debidamente identificado, dirigida a: la Associació Gremial d’Empresaris Majoristes de Fruites i Hortalisses de Barcelona i Província (AGEM), Pavelló G 2ª planta Mercabarna-Zona Franca 08040 BARCELONA.

Compartir esto