CIRCULAR N 1204

Prohibició Vendes a Particulars
Circular nº : 1.204

 

Barcelona, 1 de febrer de 2016.

 

Benvolguts associats,

Per la present, dins del tarannà i esperit col·laborador de l’AGEM envers les relacions amb Mercabarna i per sol·licitud de la Direcció del Mercat, volem fer recordatori de la normativa del Mercat inclosa en el Reglament de Funcionament del Mercat i en els Pactes de col·laboració signats entre Mercabarna i AGEM, per tal de donar compliment a la mateixa i, en concret, al punt relatiu a PROHIBICIÓ DE VENDES A PARTICULARS .

Segons allò que disposen els articles 14 1-1, 17. 24 i 25 del Reglament, només podem vendre productes a empreses o professionals degudament acreditats com a tals. És per això que els hi preguem s’abstinguin de vendre a persones físiques particulars, no professionals, per tal de dignificar la professió com a majoristes, complir el Reglament i els Pactes vigents i no incórrer en infraccions que podrien esdevenir faltes greus.

Tanmateix els hi adjuntem còpia de les referides normatives pel seu coneixement.

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA