Circular nº 1.351

Barcelona, 20 de maig de 2020.

 

Benvolguts associats,

Arrel de la publicació al BOE nº 142 de 20 de maig de 2020 de l’ “ Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, us informem que, a partir de demà DIJOUS 21 DE MAIG DE 2020 serà OBLIGATORI l’ÚS DE MASCARETES a tot el recinte i a totes les instal·lacions (incloses les privatives) de Mercabarna.

No fer ús d’aquest equip de protecció individual , serà motiu de sanció. Si un treballador no la porta posada ,  la sanció serà imposada a l’empresa a qui pertanyi.

Si us plau, feu arribar aquesta comunicació als vostres clients, col·laboradors, compradors i personal. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Atentament,

L’AGEM

=======================================================================

Estimados Asociados,

A raíz de la publicación en el BOE nº 142 de 20 de maig de 2020 de l’  “Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, les informamos que, a partir de mañana JUEVES 21 DE MAYO DE 2020 será obligatorio el USO DE MASCARILLAS en todo el recinto y en todas las instalaciones (incluidas las privativas) de Mercabarna.

No hacer uso de este equipo de protección individual, será motivo de sanción. Si un trabajador no la lleva puesta, la sanción será impuesta a la empresa a la que pertenezca.

Por favor, hagan llegar esta comunicación a sus clientes, colaboradores, compradores y personal. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf

Atentamente,

L’AGEM

Compartir esto