Circular nº 1.337

Barcelona, 26 de març de 2020.

 

Benvolguts associats,

Per la present posem en el vostre coneixement les mesures, que per acord de la Junta Directiva d’ASSOCOME, s’han sol·licitat a la Direcció de Mercabarna i a l’Ajuntament de Barcelona mesures especials per tal de minimitzar i donar suport a les empreses d’alimentació que treballem cada dia donant servei per abastir d’aliments a la població davant la situació excepcional per causa del Covid 19.

Les mesures que a continuació es detallen, obeeixen a la necessitat de facilitar la nostra feina diària, amb els riscos que comporta i per  manca de mesures concretes en relació als nostres col·lectius. No oblidem que , donades les necessitats actuals aprovades pel Govern Central, ens hem vist obligats a continuar donant servei d’abastiment de productes d’alimentació, logística, distribució, etc.. sense cap mena de facilitats , tret de les mesures generals per a tota la resta d’empreses, però amb tots els riscos que comporta el Covid 19.

Les mesures que hem sol·licitat son :

  • Condonació dels imports dels canons i rendes de totes les empreses titulars de contractes a la Unitat Alimentària de Mercabarna, sense que aquesta mesura tingui la consideració d’incompliment de les nostres obligacions.
  • Efectes de la condonació : Des del 14 de març de 2020, data d’entrada en vigor de la declaració d’estat d’alarma (RD 463/2020 i posteriors) i fins la vigència de les mesures excepcionals decretades, les seves pròrrogues i/o les que es puguin arribar a prendre.

Restem a l’espera de resposta oficial sobre la sol·licitud de les esmentades mesures. Des dels respectius Gremis us informarem sobre el particular als efectes de que realitzeu les oportunes gestions per fer efectives aquestes mesures.

Cas de no obtenir resposta de Mercabarna o be aquesta sigui negativa, us demanem autorització escrita, degudament signada, per gestionar la devolució del vostre rebut si esteu en el col·lectiu d’empreses amb el cànon centralitzat.

Us adjuntem imprès d’autorització expressa a favor d’AGEM i d’ASSOCOME per tal de que ens el feu arribar a : agem@agem.mercabarna.com  o be pel fax : 93.556.20.06.

Aquelles empreses que, per contracte amb Mercabarna, no heu pogut centralitzar el pagament del cànon mitjançant el Gremi, podeu fer directament aquestes gestions amb la vostra entitat bancària.

Atentament,

L’AGEM

Compartir esto