Circular nº 1.340

Barcelona, 1 d’abril de 2020.

 

Benvolguts associats,

 

Durant aquest matí us arribarà un sobre de l’AGEM que inclou per a cada parada (*)  (**)  :

  • 2 mascaretes FFP2 + 1 mascareta rentable (que es pot rentar).

(*) Cas de tenir més d’una parada en el mateix pavelló, es farà entrega de totes les mascaretes de totes les parades del pavelló a una sola parada, seguint la ratio indicada.

(**) Cas de tenir parades a diferents pavellons, les entregues es faran a cada pavelló per grup de parades totals en cada pavelló, seguint la ràtio indicada.

Pel que fa a les empreses de la ZAC , restem a l’espera de rebre una altra comanda per poder lliurar-vos mascaretes en quantitat suficient o més gran que la ràtio seguida per les parades, atenent a la mida de l’empresa i depenent sempre de l’estoc que rebem.

Per les empreses associades de Província , si us plau poseu-vos en contacte amb les oficines de l’AGEM per fer-vos entrega de les que us corresponen.

Finalment i donat que des de l’AGEM no podem garantir l’abastiment de més mascaretes, ni podem atendre a la totalitat de mascaretes necessàries, us demanem que feu les gestions que tingueu a l’abast per poder aconseguir mascaretes a títol individual. Amb aquesta finalitat, us facilitem un parell de possibles proveïdors per tal que contacteu directament de cara a poder tenir subministrament directe d’aquest material :

INNOVATIVE HEALTH TECHNOLOGIES – IBERHOSPITEX, S.A.

Av. Catalunya nº 4 (08185) – Lliçà de Vall

+34 938 436 034

info@iht.eswww.iht.es

SAPERTEX – CONFECCIÓN TEXTIL

C/ Ramón y Cajal 20 (46670 – La Pobla Llarga  (València)

962970681 – Fax 962970372

sarpetex@sarpetex.es

MAR RIBAS – Fabricant productes sanitaris (Llicència 839-PS)

Escola Pia 67, entl (08021 – Sabadell)

Pantalla – Mascarillas tipo visera reutilizable

mmartin@grupoatelier.es (659097154 – Sra. Maite Martín)

covid19@maribas.com

Atentament,

L’AGEM

Circular nº 1.340

Barcelona, 1 de abril de 2020.

 

Estimados asociados,

Durante esta mañana os llegará un sobre de AGEM que incluye para cada parada (*) (**):

  • 2 mascarillas FFP2 + 1 mascarilla lavable.

 (*) En caso de tener más de una parada en el mismo pabellón, se hará entrega de todas las mascarillas de todas las paradas del pabellón a una sola parada, siguiendo la ratio indicada.

(**) En caso de tener paradas en diferentes pabellones, las entregas se harán en cada pabellón por grupo de paradas totales en cada pabellón, siguiendo el ratio indicada.

En cuanto a las empresas de la ZAC, quedamos a la espera de recibir otro pedido para poder entregarle mascarillas en cantidad suficiente o mayor que el ratio seguida por las paradas, atendiendo al tamaño de la empresa y dependiendo siempre del stock que recibimos.

Para las empresas asociadas de Provincia, por favor póngase en contacto con las oficinas de AGEM para hacerle entrega de las que os corresponden.

Finalmente y dado que desde la AGEM no podemos garantizar el abastecimiento de más mascarillas, ni podemos atender a la totalidad de mascarillas necesarias, le pedimos que haga las gestiones que tenga al alcance para poder conseguir mascarillas a título individual. Con este fin, os facilitamos un par de posibles proveedores para que contacte directamente de cara a poder tener suministro directo de este material:

INNOVATIVE HEALTH TECHNOLOGIES – IBERHOSPITEX, S.A.

Av. Catalunya nº 4 (08185) – Lliçà de Vall

+34 938 436 034

info@iht.eswww.iht.es

SAPERTEX – CONFECCIÓN TEXTIL

C/ Ramón y Cajal 20 (46670 – La Pobla Llarga  (València)

962970681 – Fax 962970372

sarpetex@sarpetex.es

MAR RIBAS – Fabricant productes sanitaris (Llicència 839-PS)

Escola Pia 67, entl (08021 – Sabadell)

Pantalla – Mascarillas tipo visera reutilizable

mmartin@grupoatelier.es (659097154 – Sra. Maite Martín)

covid19@maribas.com

Atentamente,

AGEM

Compartir esto