Circular nº 1.477

Barcelona, 15 de gener de 2024

Properament, entraran en vigor els NOUS ABONAMENTS per entrada i aparcament de vehicles a MERCABARNA. Posem en el seu coneixement que  s’hauran de renovar pel període comprés entre el dia 1 de  febrer de 2024  fins el 31 de gener del 2025.

1.- RENOVACIÓ DE TARGETES ADQUIRIDES ANYS ANTERIORS  (TREBALLADORS)

No llenceu les targetes adquirides els anys anteriors, ja que  s’ha de fer renovació del xip anualment. Per tal de fer aquesta renovació heu de presentar la següent documentació a les oficines de Mercabarna (Centre Directiu, planta baixa):

Demaneu a la vostra gestoria que us  faciliti un llistat amb el nom dels vostres treballadors que estan inclosos al TC2.

2.- NOVES TARGETES  T1

Seguir el mateix procediment  que el punt anterior, més una Fotocòpia del Permís de Circulació. Es pot incloure un màxim de 2 matrícules. Si aquest es el vostre cas, fotocòpies dels 2 Permisos de Circulació. La fiança a dipositar per targeta nova és de 7,31 € + (21% IVA) 1,54 = 8,85 €.

3.- PER LA RESTA DE LES TARGETES QUE NECESSITI L’ASSOCIAT ELS DESCOMPTES SON ELS SEGÜENTS:

TARIFA                 TIPUS DE VEHÍCLE                          EUROS (IVA inclòs)

T 1                           Turisme                                                111,19 €  (20% dte. inclòs)

T 2                           Furgonetes i Tractors                         222,50 € (20% dte. inclòs)

T 3                           Camions                                               444,88 € (20% dte. inclòs)

T 4                           Tràilers (a partir de 10,50 mts.)        556,18 € (50 % dte. Inclòs)

 4.- A més a més de les targetes d’abonament i el pagament manual, hi ha tarifes de pre-pagament  amb abonaments periòdics.

En cas d’interessar-li l’adquisició d’aquests ABONAMENTS, els ha de sol·licitar a les Oficines de Mercabarna -Centre Directiu,  planta baixa-. L’horari per l’adquisició d’aquests abonaments es de 24:00 h:  De 07:00 h. del matí a 15:00 hores de la tarda al Centre Emissor de Targetes i la resta del dia al Centre de Control.

LA JUNTA DIRECTIVA

NOTA 1: Els treballadors que per raons laborals estiguin acollits al Règim d’Autònoms (RETA), hauran de presentar fotocòpia de l’últim  Full de Salari.

NOTA 2: La targeta de cada EMPRESARI queda renovada automàticament .

AGEM

Compartir esto