CIRCULAR N 1194

Legalització de les Instal.lacions Elèctriques de les Parades
Circular nº : 1.194

 

Barcelona,  30 de novembre de 2015.

LEGALITZACIÓ DE LES INTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE LES PARADES

Benvolguts associats,

Us informem que, en el marc de les reunions mantingudes entre el Gremi i Mercabarna, s’ha acordat procedir a requerir a tots els titulars la justificació de la legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de les parades, així com les inspeccions periòdiques a aquelles parades que correspongui, com a mesura per a justificar la seva correcta execució i manteniment, i com a mesura destinada únicament a garantir la seguretat contra incendis del conjunt dels pavellons. Així , els titulars d’instal·lacions son responsables de l’ús i manteniment adequat segons les normes de seguretat (art. 5 de la Llei 12/2008 de seguretat industrial), per tant la documentació que us requerim és d’obligat compliment per la legislació vigent.

Amb això haureu de facilitar còpia de la corresponent legalització i, si s’escau,  de l’acta d’inspecció periòdica. Les instal·lacions que no disposin de legalització o bé que hagin dut a terme modificacions substancials hauran de procedir a la seva legalització mitjançant projecte o memòria tècnica de disseny, en funció de la potència elèctrica instal·lada, segons quadre :

Per qualsevol dubte, si us plau contacteu amb el vostre instal·lador i tècnics.

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto