CIRCULAR N 1205

Obligació Informació Estadística
Circular nº : 1.205

 

Barcelona, 2 de febrer de 2016.

Benvolguts associats.

Ja fa temps que Mercabarna exigeix als Majorsites de Fruites i Hortalisses , com a part dels acords i pactes de col·laboració signats entre AGEM i Mercabarna i en compliment del que regula el Reglament de Funcionament del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, que facilitem telemàticament la informació estadística de productes i dels seus volums i preus als efectes de poder elaborar l’estadística oficial.

Temps ençà, l’AGEM en col·laboració amb Mercabarna va encetar la creació de l’aplicació informàtica necessària a totes les empreses associades per facilitar el compliment d’aquesta obligació.

A hores d’ara, la majoria de firmes compleixen aquesta obligació, però Mercabarna ens informa de que hi ha incidències degudes a :

  1. Manca de presentació diària de l’estadística.

  2. Manca total de presentació de l’estadística per part de determinades empreses.

Des de l’AGEM i Mercabarna ens hem fet càrrec de les possibles dificultats tècniques que hàgiu pogut tenir per poder instal·lar l’aplicació a les vostres empreses, però havent transcorregut temps suficient (més d’un any) per arranjar qualsevol problema tècnic, a partir d’aquest mes de febrer l’AGEM no podrà continuar defensant l’incompliment , ja sigui puntual o continuat, d’aquesta obligació. Per tant informem que Mercabarna iniciarà expedients sancionadors en cas d’incompliment de l’obligació de facilitar l’esmentada informació estadística.

El propi Reglament de Funcionament del Mercat Central de Fruites (arts 29 i 43, b)) preveu l’obligatorietat de remetre diàriament les informacions sobre producte quan Mercabarna ens requereixi, extrem que també es contempla al capítol V dels Pactes esmentats i vigents.

Agraïm la seva col·laboració i restem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte.

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto