CIRCULAR N 1141

Vendes intracomunitàries

Circular nº : 1.141

Barcelona a 30 de Juny de 2014

Vendes Intracomunitàries

Davant l’ increment de les relacions comercials al Mercat Central amb CLIENTS INTRACOMUNITARIS, els hi recordem les NORMES BÀSIQUES a seguir:
1) Identificació del client: pàgina WEB a consultar:
VIES EUROPEAN COMISSION-EUROPA
Validació del nº IVA en VIES (VAT VALIDATION)
2) Identificació i autorització de l’empresa de la persona que realitza la comanda.
PERSONA AUTORITZADA
3) Signatura per part de la persona autoritzada dels Albarans. Confirmació entrega de la mercaderia
4) Ompliment DOCUMENT CMR
– Imprescindible per demostrar que es una VENDA INTRACOMUNITARIA
– CMR de sortida (de Mercabarna) Omplir amb totes les dades:
  • Empresa
  • Transportista
  • Matrícula camió
  • Adjuntar la Factura emesa
– També es imprescindible que ens retornin CMR D’ARRIBADA A DESTI
Per qualsevol consulta poden contactar amb l’assessor en comerç exterior de l’Assocome ( Sr. Ramón Pau, e-mails: assocome@ramonpau.com, ramonpau@ramonpau.com o be trucant a Assocome al 93.556.42.01).
LA JUNTA DIRECTIVA
Compartir esto