CIRCULAR N 1161

Targetes d’Entrada 2015

Circular nº : 1.161

Barcelona, 16 de gener de 2015

Properament, entraran en vigor els NOUS ABONAMENTS per entrada i aparcament de vehicles a MERCABARNA. Posem en el seu coneixement que s’hauran de renovar pel període comprés entre el dia 1 de  febrer de 2015 fins el 31 de gener del 2016.

1.- RENOVACIÓ DE TARGETES ADQUIRIDES ANYS ANTERIORS  (TREBALLADORS)

No llenceu les targetes adquirides els anys anteriors, ja que s’ha de fer renovació del xip anualment. Per tal de fer aquesta renovació heu de presentar la següent documentació a les oficines de Mercabarna (Centre Directiu, planta baixa):

Demaneu a la vostra gestoria que us faciliti un llistat amb el nom dels vostres treballadors que estan inclosos al TC2.

2.– NOVES TARGETES T1

Seguir el mateix procediment que el punt anterior, més una Fotocòpia del Permís de Circulació. Es pot incloure un màxim de 2 matrícules. Si aquest es el vostre cas, fotocòpies dels 2 Permisos de Circulació. La fiança a dipositar per targeta nova és de 6,78 € + (21% IVA) 1,42 = 8,20 €.

3.- PER LA RESTA DE LES TARGETES QUE NECESSITI L’ASSOCIAT ELS DESCOMPTES SON ELS SEGÜENTS:

TARIFA             TIPUS DE VEHÍCLE                            EUROS (IVA inclòs)

T1 Turisme 103,05 €  (20% dte.inclòs)
T2 Furgonetes i Tractors 206,22 € (20% dte. inclòs)
T3 Camions 412,32 € (20% dte. inclòs)
T4    (*) Trailers (a partir de 10,50 mts) 412,38 € (60 % dte. Inclòs)

(*): Si aquests tipus de vehicles venen avalats per empresa majorista associada, l’ import serà 515,47 €. (1.030,94  €  –50%  Dte)  Imprescindible  presentar  per  part  del  transportista  fotocopia  del  Permís  de Circulació amb el segell de l’empresa majorista associada avaladora.

4.- A més a més de les targetes d’abonament i el pagament manual, hi ha tarifes de pre-pagament  amb abonaments periòdics.

En  cas  d’interessar-li  l’adquisició  d’aquests  ABONAMENTS,  els  ha  de  sol·licitar  a  les  Oficines  de Mercabarna (Centre Directiu,  planta baixa). L’horari per l’adquisició d’aquests abonaments es de:  05:00 del matí a 18:00 hores de la tarda).

LA JUNTA DIRECTIVA

NOTA 1: Els treballadors que per raons laborals estiguin acollits al Règim d’Autònoms (RETA), hauran de presentar fotocòpia de l’últim Full de Salari.

NOTA 2: La targeta de cada EMPRESARI queda renovada automàticament .

NOTA: PER TAL DE FORMALITZAR L’INSCRIPCIÓ, CAL OMPLIR EL FORMULARI ADJUNT I FER-LO ARRIBAR A LES OFICINES DE L’AGEM. SI EN NECESSITEU MÉS PODEU SOL·LICITAR-LO A LES NOSTRES OFICINES

Compartir esto