CIRCULAR N 1165

Obres Millores Mercat

Circular nº : 1.165

Barcelona,  9 de febrer de 2015.

Benvolguts associats,

Els informem que aquesta setmana s’iniciaran les actuacions d’obres de millora del Mercat i, en concret, la partida d’actuació a les instal·lacions de l’aigua dels pavellons. El primer pavelló en el que es treballarà serà el pavelló “A” i successivament a la resta de naus, una vegada vagin finalitzant les diferents fases d’obres.

L’horari de treball dels operaris que realitzaran les feines (empresa “ACSA”) serà des de la finalització de l’horari de Mercat (18:00 hores) fins a la matinada, abans de les 08:00 hores, per tal d’incidir el mínim possible en el funcionament normal del Mercat, operacions de venda i càrrega i descàrrega.

Així mateix i per qualsevol incidència que es pugui detectar, des de la Junta Directiva , s’ha nomenat un responsable a cada pavelló que farà de receptor de sugerencies, dubtes, queixes o qualsevol comentari relacionat amb les obres. Aquests responsables son :

PAVELLÓ “A” : SR. GABRIEL CAMPRECIÓS ( “CAMPRECIÓS FRUITS, S.A. – A- 1011-1013)

PAVELLÓ “B”:   SR. DIEGO MARTÍNEZ ( “DIEGO MARTÍNEZ E HIJOS, S.A. – B- 2006-2010)

PAVELLÓ “C”:  SR. ORIOL LLONCH (“ FRUITES I HORTALISSES GAVÀ, S.A. – C- 3057-3060)

PAVELLÓ “D” : SR. JOSEP PAÑELLA (“ PAÑELLA FRUITS, S.L. – D- 4050-4051).

PAVELLÓ “E” : SR. LUIS FERNÁNDEZ (“ HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. – E- 5042-5047)

PAVELLÓ “F”:  SR. PERE SITJAR VALVERDE ( “CULTIVAR, S.A.” – F 6056-6062)

PAVELLÓ “G”: SR. EDUARD RÀFOLS (“ FRUITS RAFOLS, S.L. – G – 7029-7031)

Els continuarem informant.

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA