CIRCULAR N 1140

Assemblea General Ordinària
Circular nº : 1.140
Barcelona, 19 de juny de 2014.
Per la present se’l convoca a L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’AGEM que tindrà lloc el proper DILLUNS 30 DE JUNY d’enguany a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona convocatòria a les oficines de l’AGEM (C/ Major nº 75 – Pavelló “G” 2na planta) sota el següent,
ORDRE DEL DIA:
1. – LECTURA I, SI S’ESCAU , APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA DE 11 DE DESEMBRE DE 2013.
2.- PRESENTACIÓ I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’AGEM DE
L’EXERCICI 2013 : BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE D’EXPLOTACIÓ. (*)
3.- CAMPANYA “5 AL DIA” : PRESENTACIÓ I , SI S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA CONTINUACIÓ DE LA CAMPANYA DE LES ESCOLES PEL CURS 2014-2015.
4.- OBRES DE MILLORA DEL MERCAT : INICI DE LES ACTUACIONS.
5.- PLA DE MOBILITAT DE MERCABARNA : PARKING 2 I PORTA CARRER “F”.
6.-RISCOS LABORALS.
7.- PRECS I PREGUNTES :
– DESCÀRREGUES IL·LEGALS.
– COMISSIÓ EXPORTACIÓ.
– TARGETA DETALLISTA.
Atentament,
LA JUNTA DIRECTIVA
(*) Queden a disposició i consulta de qualsevol empresa associada els comptes anuals de l’any 2013 de l’AGEM (taulell d’anuncis de les oficines del Gremi, pavelló “G” 2na planta).
Compartir esto