CIRCULAR N 1166

Cursos d’A.G.E.M.
Circular nº : 1.166

Barcelona, 6 de març de 2015

 

El motiu de la present, és informar a tots els nostres agremiats, que l’AGEM amb la col·laboració de la Societat CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS ERGO GRUP, S.L., continua amb el cicle dels CURSOS de FORMACIÓ CONTINUA, BONIFICATS mitjançant la “FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO”, “INEM” i “FONDO SOCIAL EUROPEO” i per tant BONIFICABLES

Us informem que, la bonificació es gestiona descomptant de les quotes de la seguretat social que paga mensualment cada empresa. Els requisits són: la inscripció als cursos del(s) seu(s) treballador(s) i que aquests hi participin i l’empresa ha d’aportar el certificat emès per la Seguretat Social conforme està al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

En el cas que no es facin servir aquestes aportacions per formació dels treballadors durant l’any fiscal, les empreses NO PODRAN BONIFICAR-SE NI ES PODRAN RECUPERAR en altres exercicis fiscals.

Els treballadors autònoms no poden participar en aquest sistema. Si hi ha cap autònom que hi estigui interessat es pot posar en contacte amb el Gremi.

A la pàgina principal del correu electrònic heu vist els cursos que us oferim. Us adjuntem document per tal de que podeu fer les corresponents INSCRIPCIONS, ja que, com molts de vosaltres sabeu, les places són limitades i es segueix un rigorós ordre en les inscripcions. Així mateix es realitzaran els cursos quan hi hagi una assistència mínima de 14 persones.

Formació a Mida: En cas que la seva empresa estigui interessada en algun curs específic i/o exclusiu i no estigui inclòs en els que us proposem us podeu posar en contacte amb nosaltres.

 

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA

 

INSCRIPCIONS – INFORMACIÓ: A.G.E.M., Pavelló “G”, 2ª planta. Telf. Intern: 2000 / Telf.: 93- 556.20.00 / 93-336.26.12 – Fax: 93-5562006 / 93-2633349 agem@agem.mercabarna.com (Sra. Elisabet Flores)

 

NOTA: PER TAL DE FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ, CAL OMPLIR EL FORMULARI ADJUNT AMB LLETRES MAJUSCULES O BEN CLARES I FER-LO ARRIBAR A LES OFICINES DE L’AGEM.

SI EN NECESSITEU MÉS PODEU SOL·LICITAR-LO A LES NOSTRES OFICINES.

Compartir esto