CIRCULAR N 1189

Comercialització Bolets
Circular nº : 1.189

 

Barcelona, 30 de setembre de 2015

 

COMERCIALITZACIÓ BOLETS

 

Com recordatori de la circular nº 987 de 5 d’octubre de 2009 que complementava la nº 983 (30 de juliol de 2009).

A) El majorista responsable de la comercialització ha de tenir el RGSI vigent, i en especial en l’apartat CLAU 21( Hortalisses, verdures, bolets, fruites i derivats) CATEGORIA 3 (Distribució) ACTIVITATS 02 (Bolets).

B) Les caixes han de sortir degudament etiquetades (ja sigui per el remitent o majorista) i obligatòriament han de incloure els següents apartats

 

ETIQUETA MODEL

 

NOM : COMU / CIENTIFIC   exemples  ROVELLÓ/NISCALO Lactarius sanguifluus

                                                                              PINATELL/NISCALO VINOSO(Lactarius delicious)

                                                                              GIRGOLA/ORELLANA (Pleurotus ostreatus)

 

EMPRESA RESPONSABLE – NOM I ADREÇA

CODI TRAÇABILITAT/DATA ESPECIFICANT SI ES ARRIBADA I/O ENVASAT

ESPECIFICACIÓ SI ES SILVESTRE   [ ]            CULTIVAT  [ ]

 

  • A LA PÀGINA WEB AGEM TENIU EL LLISTAT D´ESPÈCIES AUTORITZADES PER LA SEVA COMERCIALITZACIÓ
  • SI ETIQUETA ES DEL REMITENT: RGSI DEL REMITENT
  • SI ETIQUETA LA EMPRESA MAJORISTA: LES DADES HAN DE COINCIDIR AMB LES DEL RGSI

 

OBSERVACIONS

 

Els bolets envasats, barreges envasades de diferents tipus de bolets o bolets dessecats tenen una normativa estricta i que a més contempla altres apartats importants, com:

  • Relació d’espècies
  • Dades de vida útil (Caducitat)
  • Sistema de conservació
  • Número específic del apartat de Registre Sanitari

En cas de dubtes, aclariments o ampliació de l’informació poden posar-se en contacte amb el Servei Tècnic (Sr. Espelta / Sr. Vidal), facilitant-nos les vostres dades. Telf.: 93-5562000 / 93-3362612.

PÀGINA WEB: https://www.agem.mercabarna.com/wordpress

SERVEI TÈCNIC AGEM

 

Compartir esto