CIRCULAR N 1209

Recordatori Adequació Treballs Previs Teulada-Incendis
Circular nº : 1.209

 

Barcelona, 25 de maig de 2016.

Benvolguts associats,

Com ja recordareu , segons informació facilitada a les reunions informatives d’obres de fa unes setmanes, les parades del Mercat han de fer treballs previs d’adequació a la normativa vigent i aquests treballs han de fer-se abans de que comencin les actuacions de substitució de la teulada i de les actuacions contra incendis del vostre pavelló .

En concret, recordeu :

1.- Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió (BT). Heu de facilitar còpia del butlletí elèctric a l’AGEM. Les instal·lacions seran revisades per una inspecció oficial ECA just abans de començar els treballs, per tant cal tenir-les al dia abans d’aquesta inspecció.

2.- En el cas de tancament de parades : atendre a es especificacions tècniques del material en relació a la resistència al foc. Eliminar càrregues de foc.

3.- Lavabos : Realització de baixants de fecals interiors i arquetes. Recordeu que les actuals instal·lacions quedaran anul·lades una vegada s’iniciïn les actuacions de teulada.

4.- Desmuntatge de instal·lacions en coberta i situació de motors i equips de clima en façana : Recordeu que aquests equips han de respectar els criteris de distancies respecte a la marquesina. Us reenviem un croquis de com han d’estar correctament ubicades aquestes màquines.

Us recordem calendari de dates màximes per tenir realitzades les esmentades actuacions :

PAVELLO

Baixa Tensio (BT)

Panels

Lavabo i altres

F

30/06/2016

30/06/2016

30/06/2016

B

30/09/2016

30/09/2016

30/02/2017

D

30/12/2016

30/12/2016

30/07/2017

C

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

E

30/03/2017

30/03/2017

30/06/2016

A

30/05/2017

30/05/2017

30/10/2017

G

30/06/2017

30/06/2017

30/03/2018

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA