CIRCULAR N 1174

Convocatoria Assemblea General AGEM
Circular nº : 1.174

 

Barcelona, 2 de juny de 2015

Per la present se’l convoca a L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’AGEM que tindrà lloc el proper DIMECRES, 10 DE JUNY d’enguany a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona convocatòria a les oficines de l’AGEM (C/ Major nº 75 – Pavelló G 2ona. Planta) sota el següent

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1.- LECTURA I, SI S’ESCAU , APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA DE  4 DE DESEMBRE DE 2014.

2.- PRESENTACIÓ I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE L’AGEM DE L’EXERCICI 2014 : BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE D’EXPLOTACIÓ. (*)

3.- CAMPANYA “5 AL DIA” : PRESENTACIÓ I , SI S’ESCAU, APROVACIÓ DE LA CONTINUACIÓ DE LA CAMPANYA DE LES ESCOLES PEL CURS 2015-2016.

4.- PRECS I PREGUNTES

Així mateix, se’l convoca a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  que tindrà lloc en primera convocatòria a l’acabament de l’Assemblea Ordinària, o en segona convocatòria transcorregut el temps legal, al mateix lloc, amb el següent:

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

1.- CONVENI COL·LECTIU

2.- ADDENDA I OBRES DE MILLORA DEL MERCAT : EXECUCIÓ I REPERCUSIÓ.

3.- FUNCIONAMENT AGEM : WEB, COMISSIÓ EXPORTACIÓ, RISCOS LABORALS.

4.- DESCÀRREGUES IL·LEGALS

5.- CODI DE BONES PRÀCTIQUES I LLEI DE MILLORA DE LA CADENA ALIMENTÀRIA.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA

 

(*) Queden a disposició i consulta de qualsevol empresa associada els comptes anuals de l’any 2014 de l’AGEM (taulell d’anuncis de les oficines del Gremi, Pavelló G 2ona. Planta).

Compartir esto