CIRCULAR N 1178

Connexió Nova Xarxa d’Aigua Potable
Circular nº : 1.178

 

Barcelona, 26 de juny  de 2015.

 

Per la present els informem que a partir de la setmana vinent, rebreu A LES PARADES DEL PAVELLÓ “B”,  la resolució favorable de l’Ajuntament de Barcelona respecte a l’addenda del títol (per l’ampliació del termini de les autoritzacions fins setembre de 2037). L’import de la taxa és de  283,32.-€ + IVA , és a dir, per un total de 342,82.-€ , import que resulta de l’aplicació de la vigent ordenança fiscal de Mercats.

El termini de pagament de la taxa serà des de l’1 de juliol fins l’1 d’agost de 2015, mitjançant transferència i/o ingrés en compte que s’indicarà a la mateixa carta de pagament que rebreu. Una vegada abonada la taxa i tal com us indicaran a la documentació que us adjuntaran , haureu de lliurar còpia del pagament a la Direcció del Mercat.

Us remetem còpia de l’ordenança fiscal a on es regula aquesta taxa.

Si us plau notifiqueu el contingut d’aquesta circular al vostre comptable per tal d’evitar més confusions.

En els pavellons en els que encara no heu signat la sol·licitud de l’addenda ho rebreu més endavant. La Direcció de Mercabarna contactarà amb vosaltres per a la signatura corresponent.

Per qualsevol consulta podeu trucar a les oficines de l’AGEM (Pavelló “G”- 2na planta- Tel : 93.556.20.00 – Tel. Intern: 2000),  o be a Mercabarna – Comptabilitat (Tel. Intern : 3000 – Tel : 93.556.30.00).

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto