CIRCULAR N 1197

Convocatòria Assemblea General AGEM Desembre 2015
Circular nº : 1.197

 

Barcelona, 9 de desembre de 2015

 

Per la present se’l convoca a L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’AGEM que tindrà lloc el proper DIJOUS, 17 DE DESEMBRE d’enguany a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona convocatòria a les oficines de l’AGEM (C/ Major nº 75 – Pavelló G 2ona. Planta) sota el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA I, SI S’ESCAU , APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA DE  30 DE JUNY DE 2015.

2.- CONVENI LABORAL 2015-2016

3.- PRESENTACIÓ I, SI S’ESCAU, APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI D’AGEM PER A L’EXERCICI 2016.

4.- OBRES MILLORA DEL MERCAT.

5.- AICA: CONTRACTES LLEI  MILLORA  CADENA ALIMENTÀRIA.

6.- PRECS I PREGUNTES.

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto