CIRCULAR N 1199

Mesures Seguretat Toros
Circular nº : 1.199

 

Barcelona, 21 de desembre de 2015

 

Benvolguts Associats,

De nou insistim amb el tema de la prevenció de riscos laborals sobre els que no s’ha de baixar la guàrdia. Us volem recordar les mesures de seguretat per evitar accidents amb els toros i carretilles al Mercat, apart d’altres riscos, i us recomanem tenir en compte els següents punts a l’hora de fer servir l’esmentada maquinària :

1.- Moderar la velocitat en les maniobres i desplaçaments de les màquines.

2.- Assegurar la càrrega.

3.- Comprovació i ús de les llums obligatòries (marxa enrere, fre, intermitents).

4.- Comprovació i ús dels dispositius acústics a l’iniciar maniobres de marxa enrere.

5.- Respectar els senyals i les marques viàries (pas de vianants, stops, preferències…).

6.- No fer servir dispositius de telefonia mòbil – excepte aquells adaptats i homologats per a la conducció “mans lliures”- .

7.- Fer ús dels dispositius i equipaments de seguretat i retenció (cinturó de seguretat, armilles reflectants, etc..).

8.- Prohibició d’entrar i fer drecera per dins dels pavellons.

9.- No abandonar el vehicle amb el motor en marxa ni sense els dispositius de frenada accionats.

10 .- Comprovar que el personal encarregat de fer servir les màquines està en disposició i vigència del permís de circulació necessari en cada cas, així com tenir el dia les revisions mecàniques i l’assegurança obligatòria en vigor.

Atentament,

                                  

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto