CIRCULAR N 1220

Pràctiques Comercials
Circular nº : 1.220

 

Barcelona, 11 de novembre de 2016

 

Benvolguts associats,

Fa uns dies hem tingut notícia de pràctiques comercials “poc ortodoxes” per part d’alguns remitents, que posem en el vostre coneixement per tal de poder evitar problemes .

L’operativa s’inicia quan  el remitent-proveïdor us remet genero a comissió (un palet o dos) durant un determinat període de temps (normalment 3 o 4 enviaments). Posteriorment us remet un camió de genero que no està en bones condicions o no està en les condicions adequades per demanar preu de Mercat i us indica (de paraula o per missatgeria instantània ) que liquideu al preu que podeu. Al final quan envieu la liquidació us reclama per no estar conforme , al·legant que no està liquidada a preu de Mercat.

Us recordem que en les operacions comercials s’han de complir els següents requisits :

  • Signar el corresponent contracte alimentari segons allò que regula la Ley de Mejora de la cadena alimentària.
  • Complir els pagaments a un màxim de 30 dies (qualsevol pacte/acord entre les parts per sobre d’aquest termini, es NUL·LA).
  • Deure de guardar tota la documentació comercial (albarans, correus electronics , etc… durant un mínim de 2 anys).

Apart d’aquests requisits legals, l’AGEM us recorda que:

  • Teniu a la vostra disposició els Serveis Veterinaris de Mercabarna i/o el Servei Tècnic de l’AGEM per tal de deixar constància/peritatge del genero que no està en condicions. El període habitual per reclamacions és de 24-48 hores, ja que parlem de producte perible.
  • Recomanem no signar albarans amb preu (si és genero a comissió) o, si es signen, es faci menció de “GENERO A COMISIÓN” .
  • Recomanem indicar igualment en el moment de la recepció de la mercaderia “CONFORME SALVO EXÁMEN” i tenir en compte que les reclamacions posteriors a les 24-48 hores (depenent del genero) no tindrien validesa.

 

L’AGEM

Compartir esto