CIRCULAR N 1222

Requeriments Tècnics Sostres Parades
Circular nº : 1.222

 

Barcelona, 24 de novembre de 2016

 

Benvolguts associats,

Per la present, des de l’empresa responsable de l’execució d’obres del Pla de protecció contra Incendis (PCI) – Ruixadors (empresa COMSA Industrial i el Coordinador de Seguretat i Salut) se’ns demana respecte de les seves instal·lacions, el següent:

A).- Per a panelats de sostre ja existents amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 :

  • Certificat emès per l’empresa instal·ladora o tècnic qualificat, segons el qual es faci constar que el panell instal·lat al sostre de la parada suporta una càrrega puntual de 200Kg, donat que poden haver-hi dos operaris en un mateix punt del sostre de la seva estructura.

B) En el cas de panelat nou (posterior a l’1 de gener de 2016) o pendent de realitzar cal sol·licitar al seu instal·lador :

  • Certificat emès per l’empresa instal·ladora, segons el qual es faci constar que el panell instal·lat al sostre de la parada suporta:

B.1.- Una càrrega puntual de 100Kg, i

B.2.- Una sobrecàrrega d’ús uniforme de 40Kg/m2

En cas de tenir qualsevol comentari o dubte sobre el particular, poden adreçar-se a :

COMSA-Instalaciones Sr. Francisco Jose Crepo ( 637749639).

Project- Manager Mercabarna – Sr. Jordi Alonso (605844718)

GAIN AGRO – Sr. Oscar Trindade /AGEM (625581040)

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto