Amb aquestes paraules Josep Garcia, director d’explotació de Mercabarna, il·lustra la importància del vincle entre el Mercat Central i la Zona d’Activitats Complementàries de la unitat alimentària de Mercabarna. En aquesta entrevista García també repassa els resultats comercials del Mercat Central l’any passat 013 centrats en l’estabilització del milió de tones comercialitzades i l’increment del preu.

Valencia Fruits. Una valoració sobre l’activitat comercial del passat 2013 al Mercat Central.

Josep García. El passat 2013 al Mercat Central va recuperar el volum de comercialització que havia perdut en relació al 2012, on la comercialització caure un 7%, estabilitzant lleugerament per sobre del milió de tones; que és la xifra que des de l’última dècada es manté de forma sostenible. Aquest increment de volum es deu a diverses raons. Una, l’increment de volum de compra de passadís gràcies al client petit -parlem de botiga de queviures, botiga de barri … – que creix en nombre. Aquest perfil de client es caracteritza per ser molt fidel, amb capacitat de poc estoc i que va al Mercat Central pràcticament cada dia.

Any rere any creix el volum de fruita i hortalissa destinada a exportació, aconseguint el 27% de la totalitat de producte fresc comercialitzat en la unitat alimentària de Mercabarna. L’exportació “tira” del Mercat Central perquè, encara que no totes les empreses d’aquest mercat fan exportació, aquelles que sí que generen activitat exportadora tenen la necessitat de nodrir-se de determinats productes que compren a les altres empreses del Mercat Central.

D’altra banda, la informació estadística del Mercat Central indica un increment del 15% del preu en el passat curs. El preu de la patata, un dels productes amb més pes específic en aquest mercat, va ser extraordinàriament elevat durant els primers nou mesos de l’any, i també altres productes van aconseguir preus elevats a conseqüència de les ruptures d’estoc en origen com, per exemple, algunes hortalisses. En aquest sentit, en diferents períodes durant l’any passat algun producte entrar en aquesta dinàmica de preu elevat.

VF. Després de l’acord per a la modernització del Mercat Central. Sembla que el nombre d’operadors majoristes roman estable?

JG. Hi ha un factor determinant després d’aquest acord. Les concessions administratives dels operadors del Mercat Central acabaven l’any 2020 i hora, després de l’acord, s’amplien 17 anys a partir d’aquesta data. La gran majoria d’operadors qualifiquen aquesta ampliació com una inversió a mitjà termini interessant. En canvi, si no s’hagués arribat a aquest acord possiblement aquelles empreses que no atisbasen continuïtat del seu negoci per falta de relleu generacional haguessin estat les primeres a desaparèixer.

“… el 99% dels majoristes està molt convençut d’aquesta opció i valora aquesta modernització del Mercat Central com una opció de futur “

Josep García / Director d'explotació de Mercabarna

Josep García / Director de explotación de Mercabarna

VF. Seguint amb l’acord, una valoració des d’una òptica global?

JG. Durant aquests últims anys hi ha hagut diferents projectes sobre el Mercat Central centrats en dues línies: novació i renovació. Al final del procés les dues línies han convergit cap a la modernització del Mercat, aplicant una sèrie de millores amb una inversió menor en comparació a la construcció d’un mercat nou. Cal remarcar que el 99% dels majoristes està molt convençut d’aquesta opció i valora aquesta modernització del Mercat Central com una opció de futur. Des Mercabarna tenim la percepció que hi ha moltes ganes de començar a treballar en aquest projecte. Actualment hi ha una comissió d’obres formada per representants de Mercabarna i l’associació de majoristes per programar i concretar l’ordre de les actuacions, tenint en compte que durant les obres no es va a paralitzar l’activitat comercial del Mercat Central. En aquest sentit, cal no oblidar que un projecte tan ampli com aquest amb set pavellons és com un trencaclosques. El nostre treball és com capejar anys d’obres sense paralitzar l’activitat del Mercat Central que segur crearan tensions i complicacions però, sense cap dubte, sabrem esmenar en tot moment.

VF. La continuïtat del Mercat Central va lligada a la força de la ZAC -Zona d’Activitats complementàries- on estan present molts operadors?

JG. El model Mercabarna no es pot entendre sense la unió entre el Mercat Central i la ZAC. El Mercat Central no seria el que és si no tingués al darrere una ZAC forta i potent. Hi ha empreses del Mercat ubicades també a la ZAC, però en la ZAC també estan situades empreses que no estan al Mercat. És a dir, en la ZAC s’han creat empreses alternatives a la pròpia dinàmica del Mercat Central, empreses des de les que es dóna valor afegit al producte i servei als clients. En aquest model el nivell d’interrelació entre Mercat i ZAC és tal que estem arribant a acords amb empreses ubicades a la ZAC per prolongar la seva continuïtat a Mercabarna una vegada aconseguit l’acord per a la modernització del Mercat. I sí, efectivament el Mercat Central va lligat a la ZAC.

Agraïments a

valencia-fruits

Font: Valencia Fruits
Publicació:  Abril 2014

Compartir esto