CIRCULAR N 1156

Nova Junta Directiva D’A.G.E.M.

Circular nº : 1.156

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Benvolguts associats,

Per la present els informem que , segons els resultats de la votació que va tenir lloc el 3 de desembre de 2014 a l’Assemblea General Extraordinària d’AGEM, la Junta Directiva ha quedat escollida, per unanimitat dels assistents, pel període 2014-2018, segons els noms i càrrecs que a continuació s’indiquen :

CÀRREC                                   NOM I COGNOMS

President                                 Jaume Flores i Tort

Vice-President                        Pere Prats i Guillén

Censor-Interventor                 Eduard Ràfols i Prat

Secretari                                 Joan Carles Artés i Ferragud

Tresorer                                  Josep Pañella i Castillo

Vocal                                      Luís Fernández López

Vocal                                      Oriol Llonch i Boada

Vocal                                      Diego Martínez Requena

Vocal                                      Gabriel Campreciós i Alemany

Vocal                                      Víctor Manuel Sangrà i Gramunt

Vocal                                      Ramón Barri i Martínez

Vocal                                      Vicenç Escandell i Lucas

Vocal                                      Maria Guiral i Ramon

Vocal                                      Pere Sitjar i Valverde

Vocal                                      Eva Cano i Riu

Per qualsevol dubte o comentari podeu contactar amb les oficines de l’associació (Pavelló “G”, 2na planta. Tel. Intern : 2000; Tel. Normal :93.556.20.00.).

Atentament,

LA JUNTA DIRECTIVA

 

 

 

 

Compartir esto