CIRCULAR N 1155

Assemblea General Extraordinària A.G.E.M.

Circular nº : 1.155

Barcelona, 21 de novembre de 2014

 

Benvolguts associats,

Per la present els informem que, transcorregut el període de presentació de candidatures per proveir els diferents càrrecs de la Junta Directiva de l’AGEM, s’ha presentat la següent i única candidatura:

CÀRREC                                  CANDIDAT

President                               Jaume Flores i Tort

Vice-President                      Pere Prats i Guillén

Censor-Interventor              Eduard Ràfols i Prat

Secretari                                Joan Carles Artés i Ferragud

Tresorer                                 Josep Pañella i Castillo

Vocal                                      Luís Fernández López

Vocal                                      Oriol Llonch i Boada

Vocal                                      Diego Martínez Requena

Vocal                                      Gabriel Campreciós i Alemany

Vocal                                      Víctor Manuel Sangrà i Gramunt

Vocal                                      Ramón Barri i Martínez

Vocal                                      Vicenç Escandell i Lucas

Vocal                                      Maria Guiral i Ramon

Vocal                                      Pere Sitjar i Valverde

Vocal                                      Eva Cano i Riu

 

En conseqüència, i segons el tràmit i els terminis previstos als Estatuts, se’l convoca per a la ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA (JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA), que tindrà lloc el proper DIMECRES 3 DE DESEMBRE DE 2014 a les

17:00 HORES en primera convocatòria i a les 17:30 HORES en segona convocatòria, a la Sala d’Actes de les oficines de l’Associació (pavelló “G”, 2ª planta), sota el següent,

 

O R D R E D E L D Í A:

1.- Informe de gestió del període 2010-2014 de la Junta Directiva sortint:

a) Estat de comptes AGEM.

b) Informe situació obres de millora del Mercat.

c) Aprovació, si s’escau, de la gestió de la Junta Directiva sortint.

2.- Votació-elecció de la nova Junta Directiva d’AGEM per al període 2014-2018.

3.- Precs i Preguntes.

 

Els hi recordem que el vot a emetre haurà d’ ésser únicament “si”, “no”, abstenció o vot en blanc, respecte a la candidatura presentada. Qualsevol altre vot envers a persones diferents a les que integren l’esmentada candidatura, tindran la consideració de vots NULS.

La candidatura presentada sortirà escollida, sempre i quan els vots a favor (“si”) representin al menys la meitat més un dels vots vàlids emesos.

 

LA JUNTA DIRECTIVA EN FUNCIONS

Compartir esto