CIRCULAR N 1188

Repercusió IVA 2na Factura Obres Millora
Circular nº : 1.188

 

Barcelona, 10 de setembre de 2015.

 

Fa uns dies heu rebut la factura emesa per MERCABARNA, S.A. i corresponent a la 2na repercussió d’obres de la partida d’aigua del projecte de millora del Mercat.

Tal i com ja es va fer amb la primera d’aquestes factures en els propers dies des de l’AGEM procedirem a girar l’import corresponent a l’IVA de cada factura, donat que les provisions estan fetes  per la base imposable.

Si us plau notifiqueu el contingut d’aquesta circular al vostre comptable per tal d’evitar confusions.

Per qualsevol consulta podeu trucar a les oficines de l’AGEM (Pavelló “G”- 2na planta- Tel : 93.556.20.00 – Tel. Intern: 2000),  o be a Mercabarna – Comptabilitat (Tel. Intern : 3000 – Tel : 93.556.30.00).

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA