CIRCULAR N 1180

Connexió Nova Xarxa d’Aigua Potable
Circular nº : 1.180

 

Barcelona, 13 de juliol de 2015.

 

Benvolguts associats,

Un cop finalitzades les obres de reforma de la xarxa d’abastament d’aigua potable a les parades del Mercat de Fruites i Hortalisses, us informem que a partir de la data de la present comunicació i fins el proper dilluns 27 de juliol, heu de procedir a la desconnexió de l’actual xarxa i connexió a la nova xarxa, mitjançant la instal·lació d’un tram de canonada des de la ubicació del comptador actual, fins al punt de connexió (vàlvula) que ja s’ha instal·lat a l’interior de la vostra parada.

Aquests treballs hauran de ser executats pel vostre instal·lador de confiança, intentant mantenir el comptador existent en la seva ubicació actual per tal que sigui retirat posteriorment per la companyia subministradora Aigües de Barcelona (AGBAR) , moment en el que es realitzarà la lectura final del mateix.

A partir del 27.07.2015 es procedirà al tall de subministrament a través de la xarxa antiga, de manera que tots aquells abonats que no hagin procedit a realitzar la connexió a la nova escomesa no tindran aigua a les parades.

És molt important que no feu cap actuació a la xarxa vella (ni retirada del tub ni manipulació del comptador), donat que tindrà pressió fins les actuacions de companyia. Transcorregut el termini fixat, caldrà esperar el comunicat de Mercabarna per tal de procedir a realitzar qualsevol actuació sobre la canonada existent.

Si teniu qualsevol dubte o comentari sobre el particular, podeu adreçar-vos a les oficines de l’AGEM (Línia interna : 2000 – Línia Normal : 93.556.20.00).

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto