CIRCULAR N 1227

Circular Informativa Finançament
Circular nº : 1.227

 

Barcelona, 23 de gener de 2017

 

 

Benvolguts associats,

 

Tal i com es va acordar a la darrera reunió de l’Assemblea General Extraordinària de l’AGEM del passat 4 de gener d’enguany, us informem que :

 

  • La nostra associació ha obtingut el finançament necessari per fer front a partides d’obres de Millora del Mercat que es generin anticipadament al pla d’execució previst en un inici.

 

  • Els motius de l’ avançament de les execucions d’obres obeeix a:

 

1.- Les previsions contingudes als acords gremials de juliol de 2013 segons durada d’obres i fraccionament de pagaments.

 

2.- A raons de seguretat del Pla Contra Incendis (PCI).

 

Donats aquests extrems, en uns dies rebreu comunicació (correu certificat amb justificant de rebut) de l’entitat “Banc Sabadell”- Notaria Paniagua,  en la que l’esmentada entitat us notificarà el compromís al que AGEM-BANC SABADELL han arribat envers la domiciliació de les vostres quotes d’obres de Millores a un compte d’aquest Banc (tal i com s’està fent des de l’inici de les aportacions a l’octubre de 2013).

 

Aquesta formalitat de la notificació que practicarà el Banc és a nivell informatiu i  no us compromet a res .

 

Més endavant, quan tinguem el quadre definitiu d’execucions d’obres, en funció de les licitacions que Mercabarna faci públiques,  l’AGEM farà la corresponent reunió informativa per tal de poder oferir a tots els seus associats la possibilitat de finançar o no (segons les necessitats de cada firma) les obres de millora obligatòries.

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto