CIRCULAR N 1229

4a Repercussió Obres
Circular nº : 1.229

 

Barcelona, 6 de març de 2017.

 

En els propers dies rebreu la factura emesa per MERCABARNA, S.A. , corresponent a la 4a repercussió d’obres de millora del Mercat, segons el següent detall (en funció de la mida/tipus de la/les vostra/es parada/es :

 

 

 

Aquests imports seran carregats al compte d’obres de l’AGEM que està dotat amb les provisions de fons que feu mensualment, per tant AGEM pagarà aquesta factura en el vostre nom.

Tanmateix, com ja es va fer en les anteriors  factures per aquest concepte , en els propers dies des de l’AGEM procedirem a girar-vos únicament  l’import corresponent a l’IVA de cada factura, donat que les provisions estan fetes  per la base imposable.

Si us plau notifiqueu el contingut d’aquesta circular al vostre comptable als efectes oportuns.

Per qualsevol consulta podeu trucar a les oficines de l’AGEM (Pavelló “G”- 2na planta- Tel : 93.556.20.00 – Tel. Intern: 2000),  o be a Mercabarna – Comptabilitat (Tel. Intern : 3000 – Tel : 93.556.30.00).

Atentament,

 

LA JUNTA DIRECTIVA

Compartir esto